Tub drejtkëndor me pendë

  • Tub me pendë eliptike me gyp ovale drejtkëndëshe

    Tub me pendë eliptike me gyp ovale drejtkëndëshe

    Tub me pendë eliptike|Tubë eliptike me krahë drejtkëndëshe|Tuba ovale ovale të zhytura në nxehtësi.

    Ky dizajn i tubit me fije përdor një tub në formë eliptike me një formë efikase fletë ajri për të minimizuar rezistencën e rrjedhës së ajrit.Këto fins kanë karakteristika të përmirësuara të performancës në krahasim me llojet e tubave të rrumbullakëta.

    Rezistenca ndaj korrozionit të këtyre fijeve do të jetë shumë e lartë pasi të jenë galvanizuar në nxehtësi.Këta tuba fin janë shumë kompakt në krahasim me llojet e tjera të tubave me fin dhe efikasiteti i tyre i transferimit të nxehtësisë është i rëndësishëm.