Tub me krahë të plagëve

  • L, LL, KL Tuba me gjilpërë (Tuba me krahë plage)

    L, LL, KL Tuba me gjilpërë (Tuba me krahë plage)

    Tubat e këmbëve përdoren në një shkëmbyes nxehtësie, i cili nuk i kalon afër 400 gradë, dhe përdoren kryesisht në aplikime me ftohje me ajër (duke përfshirë radiatorë të mëdhenj dhe ftohës të mëdhenj të vajit të kompresorëve).