Tub me gjilpërë me saldim sprial

  • Tuba me gjilpërë me saldim sprial (Tuba me krahë spirale)

    Tuba me gjilpërë me saldim sprial (Tuba me krahë spirale)

    Tubat spirale të salduara me frekuencë të lartë përdoren përgjithësisht për industrinë petrokimike dhe instalohen kryesisht në seksionet e konvekcionit të ngrohësve të ndezur, kaldajave të nxehtësisë së mbeturinave, ekonomizuesve, parangrohësve të ajrit dhe shkëmbyesve të nxehtësisë që përfshijnë transferimin e nxehtësisë nga një lëng i nxehtë në një lëng më të ftohtë përmes një mur tub.