Tub finned studded

  • Komponenti i këmbimit të nxehtësisë me efiçencë energjie të tubit të mbështjellë

    Komponenti i këmbimit të nxehtësisë me efiçencë energjie të tubit të mbështjellë

    Stufat janë ngjitur në tuba duke përdorur saldim me rezistencë elektrike, duke prodhuar saldime me cilësi të lartë.Tubat me stufa përdoren më së shumti në preferencë ndaj tubave me dhëmbëza në sistemet e transferimit të nxehtësisë në impiantet petrokimike, ku sipërfaqja është e ekspozuar ndaj mjedisit shumë gërryes si gazrat ose lëngjet e ndotura.Këto tuba duhet të jenë rezistente ndaj materialeve agresive dhe duhet të pastrohen shpesh.